Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Duszpasterze

O. Mirosław Grakowicz CSsR (proboszcz i kustosz) urodził się w Złotoryi na Dolnym Śląsku. W 1985 roku wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. W latach 1991 – 1993 był wikariuszem i duszpasterzem młodzieży w Elblągu. Następnie został skierowany do pracy w domu rekolekcyjnym w Łomnicy Zdroju, równocześnie powierzono mu zadanie opiekowania się Ruchem Światło–Życie w Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Później O. Mirosław pełnił posługę wychowawcy kleryków–redemptorystów w Bussolengo koło Werony. Po powrocie do kraju został mianowany ekonomem domu nowicjatu w Lubaszowej, a potem wikariuszem w parafii w Gliwicach. W latach 2002 – 2008 pełnił posługę proboszcza parafii i kustosza sanktuarium w Tuchowie, a od 2008 roku jest proboszczem parafii i kustoszem Metropolitalnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Służy jako kapelan w Domu Pomocy Społecznej „Zamek” w Opolnicy. Ponad 11 lat posługiwał również w Generalnym Sekretariacie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ds. Sióstr Redemptorystek. Swobodnie posługuje się językiem włoskim i dostatecznie językiem rosyjskim. Lubi literaturę, malarstwo i muzykę klasyczną. Interesuje się historią, od czasów seminaryjnych związany jest z Ruchem Focolari.e-mail: parbardo@wp.pl

O. Łukasz Kalisz CSsR (wikariusz) urodził się 16.02.1980 roku w Tarnowie. Po ukończeniu Liceum Zawodowego w specjalności Fryzjer i zdaniu Egzaminu Dojrzałości w 1999 roku wstąpił do Postulatu Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Krakowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15.08.2002 roku. Po ukończeniu Junioratu w Tuchowie (lata 2002-2005), dnia 15.08.2005 roku, złożył wieczyste śluby zakonne. W latach 2003-2010 odbywał studia wyższe w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W latach 2005-2011 jako brat zakonny podejmował pracę duszpasterską i katechetyczną w tuchowskim Sanktuarium oraz w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Tuchowie. 17.03.2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Katecheza mistagogiczna w formacji liturgicznej młodzieży” w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 28.09.2010 roku otrzymał święcenia diakonatu, a 28.05.2011 roku święcenia prezbiteratu. Po święceniach O. Łukasz został skierowany do dalszej pracy w tuchowskim Sanktuarium, tym razem jako wikary. W sierpniu 2012 roku został przeniesiony do parafii w Bardzie. Tutaj pracuje jako wikary i katecheta. Interesuje się śpiewem, tańcem i grą na gitarze. W 2013 roku o. Łukasz został kapelanem OSP w Bardzie.

e-mail: lukalisz@wp.pl