TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Jak poprowadzić obrzęd błogosławienia pokarmów w domu

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  STOŁU  PRZED  UROCZYSTYM  POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole (paschalik caritasowski) i mówi:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

 „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” 1 Tes 5, 16-18

Albo:

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

 „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Mt 6, 31 ab. 32b-33

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Odmówmy teraz modlitwę, której nauczył nas Chrystus Pan Najświętszy Odkupiciel:

„Ojcze nasz…”

Po modlitwie Pańskiej ojciec rodziny lub przewodniczący(a) mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*   *   *

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana! Alleluja!

Wszyscy: Przy łamaniu chleba! Alleluja!

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.