TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Rekolekcje wielkopostne 2023

R e k o l e k c j e  W i e l k o p o s t n e

w Bazylice w Bardzie w roku 2023

rekolekcje poprowadzi ks. dr Mariusz Szypa z Wrocławia

 

S o b o t a   4. marca

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

N i e d z i e l a   5. marca

730, 930, 1100 i 1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1715Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

P o n i e d z i a ł e k   6. marca

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

W t o r e k   7. marca

900Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych

1800– Msza św. z nauką rekolekcyjną

Ś r o d a   8. marca

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1730Nieustanna Nowenna

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

W ostatnim dniu rekolekcji wszyscy, którzy w nich uczestniczyli mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.