TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Rekolekcje wielkopostne 2020

R e k o l e k c j e  W i e l k o p o s t n e w Bazylice w Bardzie w roku 2020

„Wielka Tajemnica Wiary”

 Rekolekcje poprowadzi o. prof. Ryszard Hajduk CSsR z Braniewa

S o b o t a  29. lutego

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

N i e d z i e l a   1. marca

730, 930, 1100 i 1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1715Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

P o n i e d z i a ł e k   2. marca

 830 – Modlitwa różańcowa

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1730 – Koronka do Bożego miłosierdzia

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

W t o r e k   3. Marca

830 – Modlitwa różańcowa

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych

1730 – Koronka do Bożego miłosierdzia

1800– Msza św. z nauką rekolekcyjną

Ś r o d a   4. marca

830 – Modlitwa różańcowa

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1730Nieustanna Nowenna

1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

 W ostatnim dniu rekolekcji wszyscy, którzy w nich uczestniczyli mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.