TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia duszpasterskie

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
XXX niedziela zwykła
25 X 2020

1. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów obowiązują nas obostrzenia w ramach walki z pandemią koronawirusa. Według podanych norm w naszej bazylice może jednorazowo przebywać do 200 osób zachowujących dystans i w maseczkach. Przypominamy, że nasz biskup udzielił stosowanej dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy, aby z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przychodzić do kościoła.

2. Dziękujemy Bogu za dobro, które dokonało się w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II, tzn. za decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że tak zwana przesłanka eugeniczna nie jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że dotychczasowe prawo obwiązujące w Polsce należy tak zweryfikować, aby broniło ono życia ludzkiego w każdej fazie jego istnienia, i aby choroby nie były motywem podejmowania decyzji: kto ma żyć, a komu się tego odmawia. To jest wielki krok ku cywilizacji życia w naszej ojczyźnie.

3. W tym tygodniu przypadają: święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w środę, Uroczystość Wszystkich Świętych w niedzielę, oraz wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w przyszły poniedziałek.

4. Podczas ostatniego tygodnia października nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane tylko o 17.30. Zapraszamy na nie również dzieci, które miały dotychczas osobny różaniec.

5. Obchody Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku będą miały inny charakter niż zazwyczaj. Nie będzie organizowana na cmentarz i po cmentarzu tradycyjna procesja. Msze św. sprawowane będą w bazylice o 7.30, 9.30, 11.00 oraz o 14.00 i 18.00. Na te Msze św. prosimy o przyniesienie ze sobą zniczy, które zostaną poświęcone, a następnie ustawione przez Was na grobach zmarłych. Zapraszamy do podarowania zmarłym szczególnego daru z własnego nawrócenia tj. skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w konfesjonale, przyjęcia Komunii św. i modlitwy za zmarłych. Po Mszy św. o 14.00 – o. proboszcz i o. Tomasz udadzą się na cmentarz, aby poświecić groby.

6. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) przypada w poniedziałek. Podczas Mszy św. o 18.00 w sposób szczególny modlić się będziemy się za zmarłych parafian i krewnych, którzy zmarli w okresie od 1. XI 2019 do 1. XI 2020. Na tę modlitwę zapraszamy rodziny i przyjaciół tych zmarłych. Prosimy o przyniesienie świec, które zapalimy na znak ich życia w Chrystusie. W tym roku nie będzie Mszy św. w kaplicy „Dusz czyśćcowych”. Natomiast odprawimy dodatkową Mszę św. za zmarłych w bazylice o 20.00.

7. Decyzją Stolicy Apostolskiej w tym roku odpust zupełny za zmarłych w dniach od 1 do 30 listopada. Warunki, które należy spełnić są następujące: spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza, odmówienie modlitw: „Ojcze nasz” oraz wyznania wiary, postanowienie nieprzywiązywania się do żadnego grzechu oraz dowolnej modlitwy na intencję, w której modli się Ojciec Święty Franciszek.

8. Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych zaczniemy odprawiać w bazylice codziennie od 3 listopada o 17.30.

9. O modlitwę różańcową za parafię w niedzielę o 9.00 prosimy różę św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

10. O posprzątanie bazyliki w piątek o 15.00 prosimy parafian mieszkających przy ul. Grunwaldzkiej: Rupocińska, Sawicka, Węgrzyn, Dziekan i Stefanko.

11. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
XXIX niedziela zwykła
18 X 2020

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną. Wspierajmy naszymi modlitwami misjonarki i misjonarzy pracujących w różnych zakątkach świata zwłaszcza misjonarzy redemptorystów i misjonarki elżbietanki, marianki, urszulanki i sercanki oraz salwatorianów. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji prowadzonych przez Kościół Katolicki.

2. W rozpoczętym dzisiaj tygodniu przypadają: wsp. bł. męcz. ks. Jerzego Popiełuszki w poniedziałek, wsp. św. Jana Kantego we wtorek, bł. Jakuba Strzemię we wtorek, św. Urszuli z Kolonii (patronalne święto ss. urszulanek) w środę, wsp. św. Jana Pawła II w czwartek, św. Jana Kapistrana i św. Józefa Bilczewskiego w piątek i św. Antoniego Marii Claret w sobotę.

3. O modlitwę różańcową w intencji parafii w niedzielę o 9.00 prosimy różę św. Anny.

4. Wypominki za zmarłych przyjmowane są w zakrystii.

5. Zapraszamy na program słowno-muzyczny ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu scholi parafialnej i szkolnego kółka muzycznego w Bardzie. Odbędzie się on w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9.30.

6. O posprzątanie bazyliki w piątek od 15.00 prosimy parafian mieszkających przy ul. Grunwaldzkiej: Rupocińska, Sawicka, Węgrzyn, Dziekan i Stefanko.

7. Polećmy Bogu wszechmogącemu zmarłego śp. o. Zygmunta Sołka – redemptorystę z Głogowa, który przeżył 82 lata w zgromadzeniu redemptorystów żył lat 65 a w kapłaństwie lat 58 oraz parafian: śp. Maria Krzysztofiak l. 88, śp. Waldemar Kołodziej l. 68 i śp. Zbigniew Kołodziejski l. 69. „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”