TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Grupy parafialne

APOSTOLAT MISYJNY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SZKOŁA SPECJALNA)

Członkowie Apostolatu ofiarowują swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia w ogólnych intencjach misyjnych, a także nawiązują osobisty kontakt z konkretnym misjonarzem, którego dane dziecko bierze w „duchową opiekę”. Oprócz tego dzieci uczestniczące w Apostolacie Misyjnym nieustannie pogłębiają swoją wiedzę o dziele misji i o krajach objętych tym dziełem, oraz same – poprzez wyżej wymienione formy zaangażowania – stają się misjonarzami na wzór św. Tereski od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji, choć sama nigdy na misje nie wyjechała.

Apostolatem Misyjnym opiekuje się pani katechetka mgr Iwona Stasiowska.

APOSTOLAT MODLITWY ZA KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA I ZAKONU (SZKOŁA SPECJALNA)

Członkowie tego Apostolatu biorą w „duchową opiekę” postulantów Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, którzy w Bardzie rozpoczynają formację kapłańską i zakonną. Dzieci zaangażowane w to dzieło uzyskują informacje na temat przygotowania postulantów do życia w Zgromadzeniu Redemptorystów, pamiętają o „swoim” postulancie w trakcie modlitwy osobistej, przed katechezą i w czasie Eucharystii i w ten sposób pogłębiają swoje życie duchowe angażując się jednocześnie w życie lokalnego Kościoła.

Opiekunką Apostolatu jest pani katechetka mgr Iwona Stasiowska.

CARITAS

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom)( źródło: www.caritas.pl).

Osobami odpowiedzialnymi za nasz Caritas parafialny są: o. Piotr Czechowicz CSsR i pani Maria Duma.

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

Obecna Rada Parafialna istnieje od 2012 roku. Liczy ona 20 osób. Przewodniczącym rady jest o. proboszcz Piotr Wiśniewski CSsR. Zgodnie ze statutem rady jest ona organem doradczym proboszcza parafii.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Żywy Różaniec w naszej parafii zawierza Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Kościół i jego dzieła misyjne, naszą parafię i wiele innych spraw. Modlitwa różańcowa to wspaniały środek służący pogłębieniu ludzkiej wiary, nadziei i miłości do Boga i bliźnich. Tak o tej modlitwie mówił bł. Jan Paweł II:

Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju (Castel Gandolfo 1 X 1995).

Róże różańcowe modlą się w intencji parafii w każdą niedzielę o 9:00. Zmiana tajemnic różańcowych w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 9:30.

Opiekunem Żywego Różańca w naszej parafii jest o. proboszcz Piotr Wiśniewski CSsR.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA (MINISTRANCI)

Króluj nam Chryste! Ministranci i lektorzy posługujący w Liturgicznej Służbie Ołtarza asystują przy Mszy świętej oraz na nabożeństwach, które odbywają się w naszym Sanktuarium. Oprócz tego w ramach spotkań formacyjnych z ojcem opiekunem pogłebiają swoją wiedzę liturgiczną i rozwój duchowy, a także budują wspólnotę młodych ludzi, którzy są oddani Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi.

Opiekunem ministrantów jest o. Piotr Wiśniewski CSsR

NEOKATECHUMENAT

Aby przybliżyć pokrótce czym jest Neokatechumenat warto przytoczyć słowa Papieża Benedykta XVI o Drodze Neokatechumenalnej (Watykan 17.01.2011):

Od ponad 40 lat Droga Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach, promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie niebiańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez narodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego Kościoła jest złożony „w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”. Ta służba, jak przypomniał wam mój poprzednik Sługa Boży Paweł VI w czasie pierwszego spotkania, które miał z wami w 1974 r., „będzie mogła odnowić w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej, te efekty dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu.

Wspólnotą Neokatechumenatu opiekuje się w naszej parafii o. Proboszcz Piotr Wiśniewski i o. Piotr Czechowicz

PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

Spotkania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, prowadzonego przez s. Małgorzatę, Urszulankę Unii Rzymskiej, odbywają się w środy o godz. 13.40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie. Dzieci należące do Dzieła, zwanego przez nas potocznie „Kołem Misyjnym”, angażują się w dzieło misyjne Kościoła poprzez modlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia, dobre uczynki i drobną pomoc materialną. W ramach cotygodniowych spotkań pogłębiają swoją wiedzę o misjach. 

Opiekunką Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej parafii jest