TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kancelaria parafialna

KANCELARIA JEST CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK (dyżur duszpasterza): 9:30 – 10:30; 16:00 – 18:00

WTOREK, CZWARTEK (dyżur sekretarki – wydawanie metryk chrztu, odpisów dokumentów): 9:30 – 13:00

PIĄTEK (poza pierwszymi piątkami miesiąca – dyżur duszpasterza): 9:30 – 10:30, 17:00 – 18:00

W SPRAWIE POGRZEBÓW: codziennie (kontakt przez osobę dyżurującą na furcie klasztornej) lub tel. +48 74 817-14-21

W NAGŁEJ POTRZEBIE WIZYTY U CHOREGO: o każdej porze dnia i nocy tel. +48 74 817-14-21

Dokumenty potrzebne przy zamawianiu:

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC.
2. Zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania (w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii).
3. Rodzice chrzestni muszą posiadać zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
4. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania, ukończyła 16 lat i jest osobą praktykującą swoją wiarę.

5. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, proboszcz może odmówić sakramentu chrztu św. jeżeli nabędzie moralnej wątpliwości, że dziecko nie będzie wychowane po katolicku.

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1. Aktualne świadectwa chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu), które pobieramy z parafii, w której odbył się chrzest. Przy prośbie o wydanie takiego świadectwa, należy zaznaczyć, że potrzebne jest ono do ślubu kościelnego. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii w której ono się odbyło.
2. Dowody osobiste lub paszporty.
3. Dokument z USC odnoszący się do ślubu konkordatowego (ważny on jest 6 miesięcyy) lub akt zawarcia ślubu cywilnego.
4. UWAGA! Należy sprawdzić zgodność danych osobowych w dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w USC lub kancelarii parafialnej.
5. Świadectwa ukończenia katechez przedślubnych (kursu małżeńskiego), jeśli narzeczeni są w trakcie tych katechez, to należy takie świadectwa dostarczyć niezwłocznie po ich ukończeniu.
6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
7. Świadkami śluby muszą być osoby pełnoletnie. Potrzebne dane świadków: imiona i nazwiska, wiek, adres aktualnego zamieszkania.
8. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 6 miesiące przed terminem ślubu w celu ustalenia terminu ślubu i sporządzenia protokołu przedślubnego! Termin ślubu można wstępnie zarezerwować e-mailowo; parbardo@wp.pl.
9. W dniu ślubu świadkowie powinni zgłosić się w zakrystii bazyliki na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości (z dowodami tożsamości), z obrączkami i kartkami potwierdzającymi odbycie spowiedzi przez narzeczonych.

POGRZEBU KATOLICKIEGO

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

1. Akt zgonu z USC.
2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. od kapelana szpitala lub DPS.
3. W przypadku zmarłych spoza parafii, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb od proboszcza parafii miejsca zamieszkania.